Witamy na stronie
Parafii Św. Wawrzyńca w Sochaczewie
Msze Święte:
Dni powszednie:
6:30, 7:00, 7:30, 17:30, 18:00

Niedziele i Święta:
6:30, 8:00, 9:30, 11:00, 12:30, 16:30, 18:00

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMNETU - CODZIENNIE OD 08:30 do 17:00
Kancelaria Parafialna czynna:
w dni powszednie od 10:00 do 12:00
oraz od 16:00 do 17:00
(z wyjątkiem świąt kościelnych i pierwszych piątków miesiąca)

W ważniejszych sprawach Ks. Proboszcz przyjmuje w godz. 8:30-8:30
"Spraw, abyśmy miłowali to, co on miłował, i wypełniali to, czego uczył" tel.: (46) 862 31 80

modlitwa-2

wydarzenia-2

PATRONI NASZEJ PARAFII

Każdy kościół i każda parafia ma Świętego Patrona, do którego sprawowane jest szczególne nabożeństwo. Patronką kościoła sochaczewskiego jest Matka Boża – Królowa Różańca Świętego. Zwyczaj odmawiania Różańca sięga XII wieku. Jego propagatorami byli dominikanie. Kiedy w XVI wieku nad Europą zawisła groźba inwazji islamu, różaniec stał się główną modlitwą. Obecna forma Różańca została ustanowiona przez papieża św. Piusa V w liście apostolskim z 17 września 1569 roku. Wkrótce potem papież ustanowił święto Matki Bożej Różańcowej, do czego walnie przyczyniło się zwycięstwo pod Lepanto odniesione nad flotą turecką 7 października 1571 roku. Na ten dzień papież św. Pius V wezwał całą chrześcijańską Europę, aby wszyscy wzięli do ręki Różaniec i modlili się o zwycięstwo. Właśnie modlitwie różańcowej milionów wiernych i wstawiennictwu Matki Najświętszej św. Pius V zawdzięcza ocalenie chrześcijaństwa i jego symbolu – Bazyliki Św. Piotra w Rzymie, z której turecki sułtan zamierzał uczynić stajnię dla koni. W 1716 roku papież Klemens XI ustanowił to święto jako obowiązujące w całym Kościele Powszechnym. 

            Patronem parafii i całego dekanatu sochaczewskiego jest Św. Wawrzyniec Diakon i Męczennik. Nie ma obecnie jego szczegółowego życiorysu, choć Św. Wawrzyniec należał do grupy najbardziej popularnych świętych. Wg Akt Męczeństwa pochodził on z Hiszpanii i był zaufanym diakonem papieża św. Sykstusa II († 258). Papież powierzył mu zarząd nad dobrami Kościoła oraz opiekę nad rzymskimi ubogimi. Podczas prześladowań za cesarza Waleriana, papież został aresztowany w dniu 6 czerwca 258 roku. Tradycja głosi, że kiedy papież został aresztowany, Św. Wawrzyniec podążył za nim mówiąc: Gdzie idziesz Ojcze, bez syna? Jakże obejdziesz się bez swojego diakona. Nigdy nie odprawiałeś Mszy świętej bez swojego diakona, czymże bez swojego diakona, czymże więc mogłem ściągnąć na siebie niełaskę twoją?, na co św. Sykstus II miał odpowiedzieć: Dla mnie steranego wiekiem jest przygotowana mniejsza próba. Ciebie czekają o wiele większe cierpienia, ale też i piękniejsza korona chwały cię czeka. Tego samego dnia św. papież i jego diakon zostali ścięci mieczem. Inną wersję podaje źródło, które mówi, że na Św. Wawrzyńcu usiłowano wymusić zwrot mienia kościelnego, które przezorny diakon sprzedał a uzyskane pieniądze rozdał ubogim. Kiedy więc sędzia nakazał mu pokazać skarby Kościoła, Św. Wawrzyniec zebrał wszystkich biednych i wskazując na nich miał powiedzieć: Oto są skarby Kościoła! Rozzłoszczony sędzia nakazał ubiczować Św. Wawrzyńca a następnie położyć na  rozpalonej kracie i przypiekać go aż powie, gdzie są skarby. Tradycja przekazuje, że Św. Wawrzyniec miał powiedzieć do swojego kata: Widzisz, że ciało moje już dosyć jest przypieczone z jednej strony, obróć je na drugą stronę. Słowa te skomentował papież Leon I Wielki mówiąc: Jak silny musiał być ogień miłości ku Chrystusowi, skoro gasił żar ognia naturalnego. Ciało św. Wawrzyńca pogrzebał św. Justyn, kapłan. Relikwie Świętego znajdują się w krypcie bazyliki San Lorenzo fuori le Mura w Rzymie. W parafii sochaczewskiej św. Wawrzyńca upamiętnia witraż z jego podobizną. Imię świętego jest wzywane podczas każdej Mszy Świętej.